»ALI SE ZAVEDAMO PRIVILEGIJA BREZSKRBNE RABE ČISTE PITNE VODE«
Pilotni projekt KAPLJICA


Maribor, 11.12.2019: Na tiskovni konferenci, ki je potekala v hotelu Betnava, je bil predstavljen pilotni projekt KAPLJICA – čista pitna voda kot inovativni vodilni turistični produkt. Projekt nastaja v sodelovanju med Kooperativo hotelirjev z.o.o., podjetjem Mariborski vodovod d.d. ter Zavodom za inovativnost in podjetništvo, z namenom promocije skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode iz pipe v turizmu in gostinstvu.

Vasja Ilešič, predsednik Kooperative hotelirjev z.o.o. je uvodoma predstavil izhodišča sodelovanja, ki so bila oblikovana na osnovi izvedene konference »Nova  perspektiva rabe vode v turizmu in gostinstvu«, ki je potekala v Mariboru dne 18.11.2019 v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Maribor ter Zavoda za inovativnost in podjetništvo. Želja hotelirjev in gostincev je spodbuditi odgovorno rabo čiste pitne vode ter jo vključiti v komunikacijske in prodajne aktivnosti članov kooperative ter ostalih gostinskih in turističnih subjektov, tako v lokalnem okolju, kot širše.

Mag. Danilo Burnač, direktor podjetja Mariborski vodovod d.d., je izpostavil družbeno odgovorno ravnanje s pitno vodo ter njen pomen za življenje in zdravje. Posebej je izpostavil medgeneracijski prenos znanj in informacij o vodi ter povezanost Slovencev z bogatimi vodnimi viri skozi zgodovinska dejstva. Poseben poudarek je namenil pomenu medsektorske uskladitve pri predstavitvi Slovenije kot odlične vodne destinacije na Svetovni razstavi 2020 v Dubaju, ob predsedovanju Slovenije EU ter učinkovitemu trženju mariborske vode v okviru aktivnosti in kampanj Slovenije kot Evropske gastronomske regije 2021.

Marko Kac, Zavod za inovativnost in podjetništvo, je predstavil izziv odgovorne rabe vode in ozaveščanja o njenem pomenu za življenje kot pomemben vidik projekta FLAGSHIP PRODUCTS (program Interreg V-A Slovenija-Avstrija), v katerem je bila termalna in mineralna voda ter voda nasploh umeščena med vodilne produkte čezmejne regije. Predstavil je kaj prinaša projekt, kako potekajo inovativno medsektorsko sodelovanje, medgeneracijsko ozaveščanje o pomenu trajnostne lokalne oskrbe in razvoj novih počitniških doživetij. Izpostavil je odlično sodelovanje s Kooperativo hotelirjev, ki traja že 5 let in se je začela v okviru iniciative INNO RURAL – vključevanja lokalne hrane in surovin v gostinsko in turistično ponudbo, kjer je kooperativa prav pristopila k realizaciji pobude. Enako velja tudi v primeru
pilotnega projekta KAPLJICA.

Janja Viher, Zavod za inovativnost in podjetništvo, je predstavila osrednji cilj partnerskega sodelovanja, ki je izvajati napredne projekte, ki bodo izboljšali stanje na območju širše regije, spodbujali družbene, organizacijske in podjetniške inovacije ter vplivali na izboljšavo pametnih rešitev pri ravnanju s pitno vodo, za katere bo partnerstvo iskalo ustrezne lokalne, nacionalne in evropske vire financiranja. Predstavila je podporno okolje in partnersko strukturo, tako s strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije, Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, Štajerske turistične zveze, Štajerske gospodarske zbornice, Mestne občine Maribor ter drugih ključnih deležnikov pri izvedbi projekta KAPLJICA. Hkrati je predstavila ključne ukrepe in aktivnosti projekta: vzpostavitev mrežne pobude deležnikov v
projektu KAPLJICA, koncipiranje in razvoj inovativnega turističnega produkta KAPLJICA, predlogi in zasnova potrebnih marketinških ukrepov, poudarek na vključevanju pametnih informacijsko-tehnoloških rešitev ter vzpostavitev ustrezne in poenotene infrastrukture (pitniki vode, kozarci, steklenice).

V okviru tiskovne konference je bil med iniciatorji pilotnega projekta podpisan Sporazum o sodelovanju in vzpostavitvi pobude KAPLJICA. Cilj pilotnega projekta in partnerskega sodelovanja je turistične in gostinske delavce predlagati in imenovati kot ambasadorje skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode.

Za vprašanja in dodatne informacije v zvezi z pilotnim projektom KAPLJICA smo vam z veseljem na razpolago:

 

2019-12-11_Tiskovka KAPLJICA (2)      2019-12-11_Tiskovka KAPLJICA (1)